News

Formalności po zakończeniu budowy

W momencie ukończenia inwestycji budowy domu, budynku usługowego inwestor musi pamiętać o części formalnej wieńczącej całą inwestycje która uprawomocnia do użytkowania. Według art. 57 ustawy Prawo Budowlane inwestor jest zobowiązany do dopełnienia formalności odbiorowych w których skład wchodzą: – oryginał dziennika budowy, czyli urzędowego dokumentu… Czytaj więcej »Formalności po zakończeniu budowy

Przeglądy roczne oraz pięcioletnie

Zgodnie z art.64 ustawy Prawo Budowlane: “Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli rocznej oraz pięcioletniej pod kątem konstrukcyjnym (budowlanym) oraz urządzeń służących ochronie środowiska (sanitarne – instalacje kanalizacyjne itp.)” Brak terminowego przeglądu podlega karze grzywny