Przeglądy roczne oraz pięcioletnie

Zgodnie z art.64 ustawy Prawo Budowlane: